Forside

Grundejerforeningen

Skovvang

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder bliver lagt ud på hjemmesiden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


Bestyrelsesmøde onsdag den 28. august 2019.


Referatet fra bestyrelsesmødet kan læses under fanen Nyt fra Bestyrelsen. Her skal nævnes nogle punkter, som blev drøftet på bestyrelsesmødet. Der er også udsendt et NYHEDSBREV til alle medlemmer, som har oplyst en e-mail adr.


Skovbrynet har fået en hjertestarter

Lisbet og Jan Andersen samt 15 andre indsamlere gik en tur for Hjerteforeningen den 28. april 2019.
Som tak herfor fik Skovbrynet en gratis hjertestarter.

Hjertestarteren er sat op på Skovbrynet 57.

Pleje og vedligeholdelse af stisystemet

På forespørgsel fra bestyrelsen har Ikast-Brande kommune svaret at vedligeholdelse af de grønne arealer på Skovbrynet vest for Stamvejen (ulige nr.) kun bliver vedligeholdt 2 gange årligt i modsætning til tidligere hver 14. dag. 

Dette mener bestyrelsen er for dårlig en service fra Ikast-Brande Kommune, og vil vil kontakte kommunen igen.


Vedligeholdelse af realerne øst for Stamvejen (lige nr.) står grundejerforeningen selv for. Her er det afsatte beløb til vedligeholdelse opbrugt på nuværende tidspunkt. Derfor har bestyrelsen besluttet at græsset resten af denne sæson kun bliver slået hver 4. uge.

Øvrig planlagt vedligeholdelse af de grønne arealer bliver sat i bero resten af året.


Nye legeredskaber

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe nye legeredskaber til vore to legepladser.


På legepladsen øst for Stamvejen (lige nr.) bliver der indkøbt et legehus som erstatning for den "røde tønde"På legepladsen vest for Stamvejen (ulige nr.) bliver der indkøbt 2 x vippedyr til de mindre børn.Legepladsdag udsættes til foråret 2020Der arbejdes videre på indkøb af affaldsspande til hundeefterladenskab


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 156 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 4 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"

_______________________________________________________________________________