Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Skovvang mandag den 24. april 2023 kl. 19.00 på Dalgasskolen.

Dagsorden til mødet samt foreningens regnskaber for 2022 + budget 2023 er udsendt til medlemmerne på e-mail den 20. marts 2023. Hvis du/I ikke har fået denne e-mail bedes du/I sende en besked herom til: formand@skovvang-brande.dk.


Fjernvarme på Skovbrynet:

Udrulning af fjernvarme på Skovbrynet er i fuld gang.

Opgravningen er startet nederst på Stamvejen og fortsætter op ad de enkelte stikveje ind i lommerne.

Der har desværre været to overgravninger af gasledninger i jorden. Heldigvis kom ingen til skade.  Vi håber det slutter hermed.


Kølkær Entrepreør a/s har fået tilladelse fra Ikast-Brande Kommune til at lave en midlertidig oplægningsplads på arealet ved nr. 114.

Bestyrelsen havde foreslået en plads længere væk fra beboelsesområdet - men Ikast-Brande Kommune kunne ikke tillade at træer langs Stamvejen blev fældet, så maskinerne kunne komme ind på oplægningspladsen.


Bestyrelsen har skriftlig betinget sig at arealet bringes tilbage til oprindelig udseende. Ligeledes ønsker bestyrelsen at personer fra de enkelte vejfonde deltaget i besigtelsen af hele området, når gravearbejdet er fuldført.


Bestyrelsen har intet at gøre med tilmelding til fjernvarmen. Det overlades til de enkelte boligejere.


Vinterberedskab:

Bestyrelsen har indgået ny aftale med Rahbek VVS om at køre ud, når der er behov herfor.

Det er dyrt at få materiellet ud at køre. Derfor vil bestyrelsen løbende tage stilling til dette, så vi ikke bruger vores rådighedsmidler alt for hurtigt. Vi ved jo ikke hvor lang vinteren bliver.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 156 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 8 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"