Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen har holdt konstituerende møde den 24. maj 2023.

Se under fanen BESTYRELSEN og NYT FRA BESTYRELSEN.

Der er udsendt referat af mødet til alle medlemmer med en e-mail adr.


Generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2023 kan ses under fanen GENERALFORSAMLING.


Nyhedsbrev med referat af generalforsamlingen er udsendt til alle medlemmer, som har oplyst deres e-mail adr.


KONTINGENTER i 2023:

Grundejerforeningen 450 kr. pr. medlem.

Snerydning 200 kr. pr. medlem.

Vejfondene 500 kr. pr. medlem.


Nye bestyrelsesmedlemmer:

Lisbet Svale, Skovbrynet 57

Niels Laursen, Skovbrynet 199


Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.


Den nye bestyrelse kan ses under fanen BESTYRELSEN.


KONTAKTPERSON TIL VEJFOND 1:

Der blev på generalforsamlingen ikke udpeget en kontaktperson til vejfond 1 (lige numre på Skovbrynet) Derfor har bestyrelsen pligt til at udpege et medlem, såfremt der ikke melder sig en frivillig senest den 24. maj.


NYE LEGEREDSKABER PÅ LEGEPLADSERNE:

På generalforsamlingen blev det besluttet at udskifte sandkasse og ballancebom på legepladsen øst for Stamvejen.

Endvidere blev det besluttet at et fodboldmål på den lille boldbane på vestsiden af Stamvejen skal udskiftes. Fjernvarme på Skovbrynet:

Udrulning af fjernvarme på Skovbrynet er i fuld gang.

Opgravningen er startet nederst på Stamvejen og fortsætter op ad de enkelte stikveje ind i lommerne.

Der har desværre været to overgravninger af gasledninger i jorden. Heldigvis kom ingen til skade.  Vi håber det slutter hermed.


Kølkær Entrepreør a/s har fået tilladelse fra Ikast-Brande Kommune til at lave en midlertidig oplægningsplads på arealet ved nr. 114.

Bestyrelsen havde foreslået en plads længere væk fra beboelsesområdet - men Ikast-Brande Kommune kunne ikke tillade at træer langs Stamvejen blev fældet, så maskinerne kunne komme ind på oplægningspladsen.


Bestyrelsen har skriftlig betinget sig at arealet bringes tilbage til oprindelig udseende. Ligeledes ønsker bestyrelsen at personer fra de enkelte vejfonde deltaget i besigtelsen af hele området, når gravearbejdet er fuldført.


Bestyrelsen har intet at gøre med tilmelding til fjernvarmen. Det overlades til de enkelte boligejere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 156 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 8 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"