Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE til medlemmerne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


Bestyrelsesmøde:

Der er afholdt bestyrelsesmøde den 16. maj 2024 hvor bestyrelsen konstituerede sig. Mere herom under fanen BESTYRELSE.


Følgende blev vedtaget på generalforsamlingen den 29.04.24.:


  • Medlemskontingent fastsættes til 350 kr. pr. medlem i 2024
  • Bidrag til snerydningsfond  fastsættes til 200 kr. pr. medlem i 2024


  • Bidrag til vejfond 1 fastsættes til 500 kr. pr. medlem i 2024
  • Bidrag til vejfond 2 fastsættes til 500 kr. pr. medlem i 2024


Vejsyn:

Der har været afholdt vejsyn på Skovbrynet i forbindelse med at etablering af fjernvarme nu er afsluttet.

Repræsentanter for de enkelte vejfonde gik med rundt i området og påpegede fejl og mangler.

Endvidere deltog KE.as (Kølkær Entreprenør a/s) - Ikast-Brande Kommune og Brande Fjernvarme i tilsynet.


Læs mere under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.


NU 161 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL