Bestyrelse

På generalforsamlingen den 24. april 2023 blev følgende valgt til den nye bestyrelse:


Bestyrelsen: 

Erik Prøhl, Skovbrynet 75 (ikke på valg)

Gitte Gjaldbæk, Skovbrynet 95 (ikke på valg)

Lisbet Andersen, Skovbrynet 57 (nyvalgt)

Niels Laursen, Skovbrynet 199 (nyvalgt)

 

 

Følgende suppleanter blev valgt:

Ingen stillede op til posterne


Bestyrelsen har på et møde den d. 24. maj 2023 konstitueret sig således:

Formand: Erik Prøhl e-mail formand@skovvang-brande.dk

Kasserer: Niels Laursen e-mail kasserer@skovvang-Brande.dk

Sekretær: Lisbet Andersen


Kontantperson i driftsområderne:

Grønne områder: Lisbet Andersen

Legepladser: Erik Prøhl

Hjemmeside: Erik Prøhl 

Kontaktperson i bestyrelsen:

Erik Prøhl:

E-mail: formand@Skovvang-brande.dk

Tlf. 50 50 91 45

 


Kontaktpersoner i vejfondene:

Vejfond 1: Thomas Rasmussen, Skovbrynet 130

E-mail: thomas-wejs@hotmail.com 


Vejfond 2: Morten M. Østergaard, Skovbrynet 163

E-mail: mortenoest@hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsens visioner:

 

Bestyrelsen vil arbejde for:

- at Skovbrynet fortsat er et godt sted at bo for familier med og uden børn.

- at Skovbrynet har velplejede og vedligeholdte grønne arealer.

- at Skovbrynet har velfungerende og spændende legeplader at besøge for børn i alle aldre.

- at beboerne står sammen om at løse fælles opgaver til gavn for boligområdet.

- at bevare et godt samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Herudover vil bestyrelsen arbejde for:

- at beboerne bliver holdt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med hen over året.

- at kontakten mellem beboer og bestyrelse bliver så let som muligt.

- at beboerne får et fælles forum for at komme i dialog med hinanden.

- at udvikle de digitale muligheder, så kontakten mellem bestyrelse og beboer tilgodeser ovenstående.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------