Nyt fra bestyrelsen

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsesmøde:

Den nye bestyrelse afholdte sit første møde den 24. maj 2023.


Bestyrelsen konstituerede sig og fordelte faste opgaver ud til de enkelte medlemmer. (se under fanen BESTYRELSE)


Ikast-Brande Kommune har overgivet sig og slår nu fodboldbanen på den store legeplads i et større areal.

(8 mands bane) Det er vi meget glade for, så den nu også kan benyttes af lidt større børn / voksne.


Ny kontaktperson i Vejfond 1.

Bestyrelsen har udpeget Thomas Boldreel, som kontaktperson for Vejfond 1. Det er sket med henvisning til § 7, stk. 2 i vedtægterne for vejfonden.


Vedligeholdelse af de grønne områder:

Nogle har sikkert bemærket at den store legeplads + fodboldbane på vestsiden af Stamvejen ser anderledes ud i år end den plejer. Dette skyldes at Ikast-Brande Kommune har ændret standarder for vedligeholdelse af grønne områder i hele Ikast-Brande Kommune.

Diversiteten i naturen bliver prioriteret højere end tidligere.


De ændrede standarder betyder endvidere, at stierne på tværs i området kun bliver slået 2 gange årligt fremover. Denne beslutning kan vi ikke få ændret, da det gælder i hele kommunen. Dette betyder samtidigt, at græsarealet ved stierne på østsiden af Stamvejen også kun bliver slået 1-2 gange årligt. Det besluttede generalforsamlingen i april 2022.


Vedligeholdelse af legeredskaber m.v.

Sandkassen og ballancepælene på legepladsen på østsiden af Stamvejen vil blive udskiftet i løbet af sommeren.

Det ødelagte fodboldmål på den lille boldbane på vestsiden af Stamvejen vil blive udskiftet i løbet af sommeren. 


Udskiftning af gadebelysning:

Forhenværende kontaktperson Peder Rasmussen, Vejfond 1 oplyser at der ikke er noget nyt fra Ikast-Brande Kommune vedr. udskiftning af gadebelysning i området Skovbrynet 34 - 144.


Med venlig hilslen

Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 159 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 6 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang" 

 

NYT FRA BESTYRELSEN