Nyt fra bestyrelsen

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt til medlemmerne ca. en uge efter bestyrelsesmøderne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen afholdte sit første møde den 16. maj 2024 hvor den konstituerede sig.


FORDELING AF BESTYRELSESPOSTER:

Kan læses under fanen BESTYRELSE.


FORDELING AF ARBEJDSOPGAVDER:

Kan læses under fanen BESTYRELSE.


KONTINGENTOPKRÆVNING:

Kontingentopkrævninger udsendes til alle medlemmer den 20. maj 2024 med sidste betalingsfrist den 9. juni 2024.

Beløbene kan læses under fanen FORSIDE.

Vær opmærksom på at kontingentet i år skal indbetales til Sydbank reg. nr. 7118 konto nr. 0001518441. (nyt konto nr.)

Husk at påføre jeres husnummer. Dette gør det betydeligt nemmere for bestyrelsen at kontere jeres bidrag.


VEJSYN:

Der har været foretaget vejsyn i grundejerforeningens område i uge 21.

I tilsynet deltog repræsentanter for de enkelte vejfonde samt repræsentanter fra KE-as (Kølkær Entreprenør) - Ikast-Brande Kommune og Brande Fjernvarme.


Alle som har indsendt oplysninger med fejl og mangler til kontaktpersonerne i området har fået deres bidrag med.


Udbedringer af fejl og mangler vil blive udført senest medio juni 2024.


Når arbejdet er godkendt og meldt færdigt af Ikast-Brande Kommune vil der være en periode på 2 år, hvor man stadig kan gøre indsigelser.


REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 16. MAJ 2024:

Referatet fra bestyrelsesmødet kan læses under fanen REFERAT.

Referatet udsendes til alle medlemmer den 23. maj 2024.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU ER 163 TILMELDT GRUNDEJERFORENING PÅ E-MAIL


Husk også at framelde dig medlemslisten, når du flytter fra Skovbrynet.

 

NYT FRA BESTYRELSEN