Nyt fra bestyrelsen

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsesmøde:

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 15. november 2023. 

Referat af mødet kan læses under fanen REFERAT.


Nyt bestyrelsesmedlem:

Karina Larsen er udtrådt af bestyrelsen, idet hun fraflytter Skovbrynet.

Vi har ingen suppleanter, hvorfor vi gerne skulle finde et nyt bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling, hvor der kan foretages nyvalg.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle beboere til at overveje, om de kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet frem til april 2024, hvor der er valg til bestyrelsen. Det vil  dreje sig om ca. 2 møder af ca. 2 timers varighed.


Henvendelse kan rettes til formand Erik Prøhl på e-mail: formand@skovvang-brande.dk 

På forhånd tak.


Ny sandkasse:

Der er indkøbt ny sandkasse til legepladsen på Øst siden af Stamvejen. Vi håber børnene får glæde af denne.


Vinterberedskab:

Så nærmer vintersæsonnen sig, hvor vi kan risikerer sne og glatte veje.

Bestyrelsen har lavet en aftale med Rahbek VVS om at fjerne den værste sne og gruse vore privatveje. Vi kan ikke lover at dette sker efter alles ønsker, da vi har begrænsede midler.

Vi har penge til ca. 10 kørsler med det beløb vi har indbetalt til formålet i år. Herforuden har vi lidt ekstra penge opsparet fra tidligere år. 

Som I kan regne ud vil det dreje sig om ca. 1 gang pr. uge i vintersæsonnen (december/februar).

Hvis vinteren bliver lang stopper servicen desværre, da vi ikke kan bruge midler, som vi ikke har.


Nyhedsbrev nr. 4:

Der er udsendt et NYHEDSBREV til alle medlemmer med e-mail adr. vedhæftet referat af seneste bestyrelsesmøde.


Med venlig hilslen

Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 159 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 4 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang" 


Husk også at framelde dig medlemslisten, når du flytter fra Skovbrynet.

 

NYT FRA BESTYRELSEN